Ondanks een eerdere uitspraak van Gedeputeerde Staten nog geen drie maanden geleden, dat er geen afspraken waren over geplande werkbezoeken in het kader van BCH2018, maakt BN/DeStem melding van een werkbezoek aan Tallinn.

Read More

Geacht college,

Naar aanleiding van een artikel in het Brabants Dagblad heeft de PVV de volgende vragen.

Read More

Geacht college,

In vele officiële publicaties, subsidieverstrekkingen en beleidsvoornemens van de provincie wordt het begrip "allochtoon" algemeen gebruikt. De PVV heeft daarom de volgende vraag.

Read More