Maikel Boon - moties

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 21 april 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 19/17 Perspectiefnota 2017: Volop beweging in Brabant;

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 21 april 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 19/17 Perspectiefnota 2017: Volop beweging in Brabant;

Constaterende dat:

De weidevogel bij Brabant hoort;Het aantal weidevogels dramatisch is afgenomen;

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 november 2016, ter bespreking van 80/16 Statenvoorstel Begroting 2017,

Constaterende dat:

Read More