Voorzitter, we bespreken hier een wijziging van de algemene subsidieverordening Noord-Brabant, kortweg de ASV.

Deze wijziging bevat een aantal verschillende elementen.

Allereerst het wegnemen van de bestaande onduidelijkheid over de verschillende subsidievormen: dat is uitstekend. Het was lang niet altijd duidelijk wat nu precies werd bedoeld met een begrotingssubsidie, omdat het kan gaan om wezenlijk verschillende vormen. Daarom is verheldering in de verordening een prima zaak.

Read More

Voorzitter, de vierde wijzigingsverordening voor de verordening treasury Noord-Brabant alweer ligt hier voor. De 1e wijziging dateert van december 2013, voorzitter, en daarmee is dit binnen drie en en half jaar de vierde wijziging.

Read More

Voorzitter,

we bespreken vandaag de jaarrekening 2016 van de provincie noord-brabant.

Laten we eerst eens op enkele aspecten rondom de bedrijfsvoering en de beheersing ingaan.

Read More