Voorzitter, deze jaarrekening kon niet treffender getimed zijn, want zij lijkt een voorbode van vreselijk beleid van deze linkse coalitie die we de komende jaren te vuur en te zwaard zullen gaan bestrijden. Waarom dan zult u denken voorzitter? Nou, heel simpel: omdat Brabant beter verdient volgens de PVV.

Want de jaarrekening 2014 is doorspekt met ambtelijke prietpraat, termen waar een normale burger geen touw aan vast kan knopen, en oh ja, voor diezelfde burger die dit feestje mag betalen, is vervolgens nauwelijks ruimte in dit vooral bestuurlijke boekje.

Gesproken wordt over dat doelen zijn verwezenlijkt, en dat valt dan af te leiden uit gedane aanbevelingen, gehouden dialogen en conferenties, plannen van aanpak, analyses, voortgangsrapportages, het verlenen van subsidies, beschikkingen sturen en wat dies meer zij.

Oftewel: Praatsessies en pronkzittingen. Voorzitter, allemaal bezigheidstherapie voor ongetwijfeld zeer hardwerkende en uiterst goedbedoelende ambtenaren, maar concrete resultaten zijn onvoldoende zichtbaar en dat voor een overheid die jaarlijks meer dan een miljard euro belastinggeld besteedt.

En dat belastinggeld wordt werkelijk aan de meest onzinnige flauwekul uitgegeven. Zo worden er miljoenen zuurverdiend publiek geld gestopt in het energiefonds of pilots georganiseerd rondom zero-emissie vervoer. Gaan er miljoenen naar elitaire en arrogante kunstkoepels, die als rupsjes-nooit-genoeg feestjes vieren om het binnenslepen van nog meer miljoenen via het cultuurfonds, allemaal betaald door de belastingbetaler. Of lobbykantoren in Brussel, netwerkfeestjes, niets was het college te gek. Zo is daar zogenaamde 'duurzame energie', dé zelfverklaarde pijler van de Brabantse economie, die werkelijk geen millimeter gaat opleveren voor de belastingbetalers. Behalve dan een stijgende energierekening en een bijbehorende lege portemonnee voor de minder fortuinlijke Brabanders die het energiefeestje voor de betuttelende klimaatkerk mogen ophoesten. Rekenen kunnen de klimaatalarmisten namelijk weer wel als de beste: onder het motto 'een ander betaalt de rekening voor mij, en dus is het goed'.

Het college kan zichzelf dan wel mooi op de schouder kloppen, maar intussen zijn de registraties bij de omgevingsdiensten niet op orde, is er een achterstand in de vergunningverlening, en vallen de werkgelegenheidseffecten van diverse investeringen tegen. Ook betaalt de provincie nog steeds een groot deel van haar rekeningen niet op tijd zodat ondernemers zitten te wachten op hun geld. Voorzitter, dit ondanks een motie hierover die unaniem is aangenomen en het college vraagt om alles in het werk te stellen dat een veel groter deel van de rekening tijdig wordt betaald. En of het nog niet genoeg is, is de inkoop en aanbesteding voor het zoveelste jaar op een rij een aandachtspunt van accountant.

Read More

Voorzitter,

 

de PVV is blij met de omslag naar een voorjaarsnota naar een zogeheten perspectiefnota, maar gaat er wel vanuit dat een degelijk financieel perspectief daarvan onderdeel uitmaakt.

 

In het verlengde daarvan verbaast het de PVV dat het college naar een situatie met nog maar één burap toe wil.

 

Dat vinden we geen goed idee. Juist omdat de stand van zaken, actualiteit en voortschrijdend inzicht ten aanzien van de bestedingsruimte, uitputting en voortgang in de planuitvoering van het lopende jaar onontbeerlijk zijn om een degelijk perspectief voor de toekomst te schetsen.

 

Voorzitter,

 

hiertoe amenderen wij het voorliggende voorstel.

Voorzitter,

 

de PVV heeft eerder argumenten genoemd waarom zij geen voorstander kan zijn van de zogeheten leningen met een maatschappelijk rendement.

 

Leningen met een maatschappelijk rendement zijn niets anders dan buiten de begroting om oprekken van beleidsplannen en institutionele invloed en potten met geld opmaken.

 

Nog meer linkse hobbies en nog meer overheid met haar wurgende bemoeienis. Terwijl de Brabantse burger juist minder overheid nodig heeft.

 

Read More