Voorzitter, volgens dit statenvoorstel worden "dé verzoeken om een tweede tranche hybride leningen" van de Provincie aan de Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank behandeld. De woordkeuze is interessant: "dé verzoeken om een tweede tranche". Deze woordkeuze veronderstelt het kennelijke voor de hand liggen van een vervolg op een eerdere lening. Het suggereert dat GS kennelijk op de hoogte was dan wel op zijn minst niet verbaasd over een additioneel verzoek om geld, nadat we in 2015 reeds 150 miljoen euro publiek geld bij deze banken hebben beleend.

Read More

Voorzitter,

de PVV heeft een heldere mening over het dossier Veerkrachtig bestuur, zoals dat chique heet.

Het is niet aan de provincie om herindelingen op te leggen. Het is aan de provincie om de wens van de inwoners te respecteren.

We hebben dan ook bij de behandeling van het bestuursakkoord een motie ingediend, om herindelingen alleen toe te staan ná steun via een volksraadpleging.

Read More

Voorzitter, een jaar met dit college, dat was geen goed jaar voor Brabant, en al helemaal niet voor de Brabantse burgers.

Dit college kokketteert op misplaatste wijze met allerlei behaalde resultaten. Kijk ze toch eens glimmen van trots. Van design-thinking tot cross-overs, inspiratieboeken en subsidie schuiven, ze hebben het allemaal gedaan. Van living labs en long reads tot sluitende kringlopen en voucherregelingen, ze draaiden er hun hand niet voor om. Van study visits tot internationale missies, allemaal, voorzitter ik verzin het niet "Uiteraard triple helix georganiseerd"

Er is in 2015 een grote hoeveelheid dromerige vergezichten, stippen op de horizon, fraaie fantasieën en hipsterverhalen bij elkaar geschreven. Dát is immers de wereld van dit college: Zweverige verhalen vol dure woorden.

Dan nu naar de échte wereld voorzitter, het échte 2015, een jaar dat voor dit college niet in het teken stond van de Brabantse burgers en bedrijven, maar vooral ter meerdere eer en glorie van deze bestuurlijke elite diende.

Want het was:

Read More