Voorzitter,

bij de behandeling van de oorspronkelijke begroting 2017 over het Havenschap Moerdijk heeft de PVV de nodige vraagtekens geplaatst over die begroting. Zowel de aanpassing van de governance structuur alsook de begroting konden op die dag niet op onze instemming rekenen.

Read More

Voorzitter, aan provinciale staten wordt hier gevraagd om de accountant Ernst en Young een vervolgopdracht te geven voor de controle van de provinciale jaarrekening over de jaren 2017 en 2018. Daarnaast wordt gemeld dat over de jaren 2016, 2017 én 2018 sprake zal zijn van een prijsverhoging. In plaats van €60.000 zal de vergoeding voor de controle van de jaarrekening vanaf nu €100.000 euro per jaar zijn.

Read More

Voorzitter, de PVV wil in dit agendapunt de 'slotnota 2016 en begrotingswijziging 2017' graag enkele beschouwende slotwoorden kwijt.

Wij vatten daarmee het beleid van dit college samen. Het rampzalige en desastreuse beleid van dit college welteverstaan.

Read More