Geacht college,

In een e-mail en persbericht namens de Brabantse Agrofood van de provincie Noord-Brabant staat een vooraankondiging van de tweedaagse Raphael Dialoog, een vervolg op het Brabantberaad, welke plaatsvindt in De Ruwenberg[1]. Deze 1ste Raphael Dialoog heeft als thema: ‘’Hoe wordt mest de nieuwe grondstof’’. PvdA-er Felix Rottenberg is wederom aanwezig als voorzitter. Dit roept bij de PVV de volgende vragen op:

1.      Bent u net als de PVV van mening dat in het voor 33,5 miljoen verbouwde provinciehuis meer dan genoeg faciliteiten aanwezig zijn om een conferentie te houden? Zo nee, kunt u uitleggen waarom het Provinciehuis niet bruikbaar is voor het houden van een vergadering? Bent u bereid om deze conferentie te organiseren op het Brabantse provinciehuis? Zo nee, waarom niet?

2.      Wat is de (uur)vergoeding voor Felix Rottenberg en Jan Hendrik Ockels voor deze Raphael Dialoog? Wat zijn de totale kosten voor deze externe inhuur? Waarom is er niet gekozen voor een voorzitter vanuit de ambtelijke organisatie?

Read More

Geacht college,

Zie onderstaande tweet:

image004

Dit leidt tot de volgende vragen:

      1       Vindt het college het een gedeputeerde waardig om een dergelijke uitspraak te doen over een democratisch gekozen politieke partij?

      2.     Spreekt gedeputeerde Van den Hout in zijn tweet namens het gehele college?

      3.     De uitspraak van gedeputeerde Van den Hout impliceert dat hij ook de PVV Noord-Brabant racistisch vindt.   Deelt het college deze mening?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Ronald Dol

Mariëtte Frijters-Klijnen

Alexander van Hattem

Patricia van der Kammen

Harry van den Berg

Jan Kerkhoff

Joyce Kardol

Beantwoording: pdfTweet_vd_Hout_over_PVV_beantwoording_dd_13-01-2015.pdf

s-Hertogenbosch, 18 december 2014

Geacht college,

1.      Bent u bekend met de berichten ‘Sint Anthonis lost snel belofte in om statushouders onder te brengen’ uit de Gelderlander van 13 december en ‘Onvrede over wettelijke huisvesting stijgt’ uit het Eindhovens Dagblad van 16 december?[1] [2]

2.      Onlangs ontving onze fractie uw beantwoording op onze Statenvragen over de problemen bij de woningbehoefte als gevolg van de toename van asielzoekers in Noord-Brabant (25 november jl., uw kenmerk 3696952[3]). In antwoord op vraag 12 antwoordde het college het volgende: “Naar ons oordeel leidt het bestaande wettelijk systeem voor huisvesting van verblijfsgerechtigden niet tot verlenging van de wachttijd van andere woningzoekenden.”

Hoe rijmt het college deze uitspraak met de volgende uitspraak van wethouder Roos Aben van Sint Anthonis uit bovenstaand artikel uit de Gelderlander: “De corporatie wijst woningen toe op basis van urgentie. Daar kan het soms knellen, stelt Aben. 'Want er zijn natuurlijk ook lokale urgentiegezinnen.'”? Is het college met de PVV van mening, dat deze uitspraak duidelijk maakt dat de komst van statushouders wel degelijk zorgt voor een verlenging van de wachttijd van Brabantse woningzoekenden? Zo neen, waarom niet?

Read More