Voorzitter, 
 
Afgelopen maandag hebben we een wereldprimeur kunnen zien; op het Binnenhof werd een bijenkast geplaatst. Een goed initiatief naar aanleiding van de unaniem aangenomen kamermotie afgelopen november als reactie op de schrikbarende bijensterfte. In deze motie werd verzocht het plaatsen van bijenkassen en bijenplanten door imkers te faciliteren op de daarvoor geschikte daken van overheidsgebouwen. 
 
Het bloesemseizoen is de meest geschikte periode voor het plaatsen van bijenkasten. Derhalve verzoekt de PVV met deze motie het college om nog deze lente de imkers de gelegenheid te geven tot, daar waar mogelijk, het plaatsen van bijenkasten- en planten op het dak van of op het terrein van ons Brabants provinciehuis. 
 
(motie is unaniem aangenomen)

Read More

Geachte college,

Afgelopen week heeft de minister het verzoek van de provincie Noord-Brabant om vernietiging van de nieuwe bouwvergunning van de omstreden geitenstal aan de Langstraat te Landerd vanwege de Q-koorts afgewezen.

Tijdens een werkbezoek aan de LOG Graspeel constateerde de PVV-fractie een onafgedekte mestopslag van betreffende geitenstal direct langs de kant van de weg. Volgens omwonenden is er hier sprake van een structurele opslag van mest vers uit de stal.

Read More

1e termijn

Voorzitter,

Vandaag beslissen we over een van de belangrijkste dossiers, de transitie naar een Zorgvuldige Veehouderij 2020.

1) Wat is echter de definitie van zorgvuldig in deze?

Het dierenaantal is de afgelopen jaren explosief gestegen in bepaalde regio’s in Brabant. De Peelregio heeft zelfs de hoogste veedichtheid van Europa. Tijdens een werkbezoek in mijn regio Noord-Oost Brabant zag ik dat burgers lijnrecht tegenover elkaar staan. Het is triest om te zien dat de dorps- en wijkraden hier zijn verdwenen door de discussie omtrent veehouderij. De leefbaarheid in deze regio’s is aangetast. Zorgvuldig is dit allerminst.

Read More