De provincie Noord-Brabant verleent 1 miljoen euro subsidie aan energiecoöperaties voor alleen het coördineren van woningisolatie. In een summiere memo verklaart SP-gedeputeerde Johan van den Hout dat de fors neerwaarts bijgestelde prestatie nog steeds kosteneffectief is. 1 miljoen euro is vrijgemaakt voor het faciliteren van woningisolatie voor 2.000 woningen. PVV-Statenlid Joyce Kardol vindt het voorstel belachelijk: 'Papierwerk zou niet onder subsidieregeling moeten vallen''. Recentelijk is gebleken dat de proceskosten niet realistisch zijn geraamd en is de prestatie eenvoudig met factor 5 verlaagd, wat betekend 500 euro subsidie per woning voor het faciliteren van de woning echter exclusief de isolatie. Het isoleren zelf gebeurt marktconform en zonder provinciale subsidie. ''Een goed voorstel voor de portemonnee van de energiecoöperaties, echter niet voor de Brabantse belastingbetaler. De provincie en SP-gedeputeerde zouden zich moeten focussen op haar kerntaak en niet met strooien met Brabants belastinggeld aan energieprojecten die heel goed door de commerciële instellingen kunnen worden opgepakt'' aldus Kardol. De werkgelegenheidsimpuls voor de bouw wordt met deze maatregel ook nog met factor 5 verlaagd. Volgens de PVV is echter nergens geborgd dat het dringend tekort van deze banen ook ten goede komt aan de Brabantse jongeren en niet aan goedkopere arbeiders uit andere EU-landen zoals Polen, Roemenië en Bulgarije. In de Statencommissie heeft de PVV als enige partij tegen deze begrotingswijzing gestemd en zal dit ook uitdragen tijdens de bespreking van de P&C cyclus.  

Joyce Kardol

Bron:

1. https://dl.dropboxusercontent.com/u/33392177/2014/week%2019/7%20mei%202014/ER-01.pdf

2. http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies/agenda-en-vergaderstukken-statencommissies/cer.aspx?qvi=48844

3. http://www.omroepbrabant.nl/?news/196416942/Tekort+aan+leerlingwerkplaatsen+door+goedkope+Poolse+en+Bulgaarse+bouwvakkers+.aspx

Spreektekst commissievoorstel Ecologie en Ruimte 25 april 2014

5.B.1 Begrotingswijziging Faciliteren van woningisolatie in kader van werkgelegenheidsimpuls

Bij de najaarsbrief 2013 was de PVV al geen voorstander om belastinggeld te investeren voor het opzetten van organisaties bij 5 energiecoöperaties die vervolgens de woningbouwisolatiemaatregelen gaan coördineren. Dat uit recente ervaringsgegevens van het Rijk blijkt dat geen van de projecten de beoogde prestatie bereikt is voor de PVV dan ook een bevestiging dat de provincie dit gehele energieproject aan de markt moet overlaten. Subsidies waren toch zo goed als verleden tijd?

Met voorliggend begrotingswijziging wordt verzocht de prestatie met factor 5 lager bij te stellen én het subsidiebudget intact te laten. Kortom de energiecoöperaties krijgen 1 miljoen euro subsidie, echter hoeven hier maar de isolatie van 2.000 woningen voor te coördineren i.p.v. 10.000. Een goed voorstel voor de energiecoöperaties, echter niet voor de Brabantse belastingbetaler. De all-in kosten om eigenaren te interesseren voor woningisolatie bedraagt maar liefst 500 euro per woning. Op basis van welke gegevens wordt de verlaging met factor 5 voorgesteld en waar is deze hoge kostprijs op gebasseerd? Graag deze informatie via een memorie van antwoord beschikbaar stellen aan de commissie.

De werkgelegenheidsimpuls voor de bouw wordt met deze maatregel ook nog met factor 5 verlaagd. Echter hoe is er geborgd in de overeenkomsten dat deze impuls ook ten goede komt aan Brabantse jongeren en niet goedkope Poolse en Bulgaarse bouwvakkers?

Het Rijk heeft onlangs de woningisolatie al opgepakt, beter voorstel is derhalve om de provinciale ambitie voor dit energieproject bij te stellen van 1 miljoen euro naar géén subsidie en dit belastinggeld te investeren in prioriteiten waar alle Brabanders profijt van hebben, zoals monumenten restauratie i.p.v. een selectief groepje energiecoöperaties te spekken.
 
Joyce Kardol

Afgelopen maand organiseerde de provincie Noord-Brabant voor het traineeprogramma De Toekomst van Brabant een voorlichtingsavond specifiek voor ''biculturele trainees''.

De provincie bevoordeelt een bevolkingsgroep door deze aparte werving, aldus de PVV.

''Het bewust bevoordelen van bevolkingsgroepen is een vorm van discriminatie en niet te tolereren. Biculturele trainees kunnen best aansluiten bij reguliere voorlichtingsavonden'', aldus PVV Statenlid Joyce Kardol. De PVV heeft al meermaals aangegeven positieve discriminatie ongewenst te vinden.

''Door deze specifieke werving wordt niet de Brabander centraal geplaatst, maar diversiteit en biculturalisme. Het streven moet gericht zijn op het aantrekken van kwaliteit en de juiste ambitieuze persoon op de juiste plaats met name in deze tijd van hoge (jeugd)werkeloosheid'', stelt Kardol.

De PVV heeft de provincie Noord-Brabant middels Statenvragen verzocht om per direct het discriminerende voorkeursbeleid te staken.