Over deze voorliggende Subsidieverordening inclusief de invoering van de bijbehorende Brabantnorm, een weigeringsgrond voor subsidie ingeval van veel te hoge salarissen, is reeds veel gesproken.

De PVV is het helemaal eens met de Brabantse gedachte dat je als overheid met belastinggeld geen instellingen of bedrijven moet financieren of subsidiëren die een excessief beloningsbeleid hanteren. Sinds kort hanteren we zelfs de Brabantnorm, en daar is de PVV heel blij mee.

Maar voorzitter: deze subsidieverordening dekt absoluut niet de lading van die mooie Brabantse gedachte.

Want voorzitter, met deze subsidieverordening kunnen nog steeds veel te veel organisatiessubsidie krijgen die dat volstrekt niet nodig hebben geziende salarissen die er in hun organisaties worden rondgestrooid.

En dat komt omdat de weigeringsgrond in deze subsidieverordening alleen maar geldt voor exploitatiesubsidies en ook alleen maar geldt als de betreffende subsidie-ontvanger voor meer als 50% door overheidsgeld wordt gefinancierd.

Maar voorzitter, die beperkingen zijn toch niet uit te leggen aan de belastingbetaler? Want waarom zou de provincie bijvoorbeeld een subsidie willen geven van 80.000 euro aan een bedrijf waarvan de directeur 320.000 euro per jaar krijgt, enkel en alleen omdat zij bijvoorbeeld slechts voor een kwart van overheidsgeld afhankelijk zijn of omdat het niet om een exploitatiesubsidie gaat?

Read More

Bij de behandeling van dit stuk in de commissievergadering heeft onze fractie een aantal kanttekeningen geplaatst bij de conclusies en aanbevelingen van de zuidelijke rekenkamer.

Want wie het rapport goed leest moet wel concluderen dat er om de hete brij heen wordt gedraaid.

Als een van de belangrijkste zaken wordt geconstateerd dat het onderzoeksbeleid op onderdelen verbetering behoeft. Misschien is dat waar, maar waar veel meer mee mis is, is met de uitvoering.

Het regent constateringen over dat 'in opzet' zaken wel in orde zijn maar in de uitvoering blijkt vervolgens van alles te mankeren.

Onze fractie vraagt dan ook vanaf deze plek aan de Rekenkamer om de volgende keer in normaal begrijpelijk Nederlands te rapporteren. Als de bedoelingen weliswaar goed zijn, maar de uitvoering knudde is, schrijf dat dan gewoon op.

Op onze vraag WAT het college nou concreet gaat doen om de kwaliteit van die uitvoering op orde te brengen hebben op geen enkele wijze antwoord gekregen. Wel hoorden we een keer of 8 het befaamde woord 'integraal' voorbijkomen en vloog de term 'goed inbedden' een keer of vijf over tafel.

Read More

Voorzitter,

Vorig jaar hebben wij bij de behandeling van de jaarstukken vooral aandacht besteed aan de mogelijke gevolgen en doorloop naar komende jaren, en hebben we gekeken naar wat volgens ons beter zou kunnen.

Ons uitgangspunt was de vraag: wat vindt de Brabantse belastingbetaler van deze jaarstukken en wat kán en moet beter als het gaat om de besteding van het belastinggeld?

Wij voegen daar nu een element aan toe: wat kan en moet beter als het gaat om de verantwoording over het belastinggeld.

Om met iets positiefs te beginnen: er is veel informatie beschikbaar op voldoende gedetailleerd niveau en onze fractie waardeert dat zeer.

Desalniettemin valt op dat juist in de verantwoording op hoofdlijnen alleen positieve zaken worden gerapporteerd. Het lijkt wel een marketingpraatje, en dat kan niet de bedoeling zijn. Onze fractie spreekt het verzoek aan GS uit om voor alle verantwoordingsstukken telkens een realistisch, kritisch en afgewogen verhaal te formuleren. Wat goed is goed, maar wat niet goed is dient ook te worden genoemd.

Terug naar de besteding van het belastinggeld. De PVV heeft blijvend aandacht voor subsidies. Ondoelmatig of onrechtmatig bestede subsidies zijn een doorn in het oog van de belastingbetaler. Het gaat om publieke middelen die op een andere manier hadden kunnen worden ingezet. De provincie financiert veel organisaties soms jaren achter elkaar. Een jaarlijks ritueel van een verzoekbrief voor alweer een jaar subsidie met een begroting indienen wordt steevast gehonoreerd, en hupsakee het geld wordt alweer overgemaakt. Terwijl de vraag gerechtvaardigd is: had een andere organisatie niet een veel beter produkt, of misschien meer dienstverlening voor hetzelfde geld kunnen bieden? Onze fractie vraagt het college: schaf deze vanzelfsprekendheid van jaarlijks aan dezelfde organisaties geld geven onmiddellijk af, koppel het subsidieinfuus van deze slurpers los en injecteer subsidie enkel op incidentele basis en alleen daar waar het het best tot zijn recht komt.