Voorzitter,

Vandaag doet dit college zijn uiterste best om efficiënt te zijn als het gaat om de aanlevering van statenvoorstellen, een soort van variant op het 'drie halen één betalen', net als in winkeliersland. En efficiency kan in beginsel natuurlijk alleen maar op eenieders instemming rekenen, ware het niet dat het hier helaas om een misplaatste vorm van efficiency gaat.

Er ligt één ontwerpbesluit voor over drie onderwerpen, dat is nog eens slagen maken, zul je dan denken. Het besluit in kwestie heet "6e (slot-)wijziging 2015 en 1e begrotingswijziging 2016". De titel dekt twee van de drie onderwerpen. Het derde onderwerp waarover het college ons wil laten besluiten wordt gemakshalve maar niet genoemd in de titel. Maar dat wordt wél alsof het gewoonste zaak van de wereld is eventjes tussen de soep en de aardappels dit statenvoorstel in gerommeld.

Het gaat erom of we achteraf maar even willen instemmen met onrechtmatig door GS verstrekte leningen aan een drietal gemeenten (Maastricht, Oldambt, Capelle aan den IJssel). Omdat onze accountant wakker is was het deze opgevallen dat de verstrekte leningen onrechtmatig zijn verstrekt, ze wijken namelijk af van de kaders in de treasuryverordening. GS hadden dus vóóraf aan PS moet vragen of de leningen verstrekt mochten worden, maar liet dat na. En dus, alsof het gewoonste zaak van de wereld is, wordt dit geklungel slinks in dit statenvoorstel weggemoffeld. De PVV wil graag weten waarom GS zich in de loop van het jaar niet aan de verordening heeft gehouden.

Read More

Voorzitter, vandaag spreken we over een nieuw reglement van orde voor provinciale staten. De spelregels voor de manier waarop we hier ons vergaderwerk uitvoeren dus. Dat nieuwe reglement komt er niet omdat het oude niet voldeed, maar omdat een meerderheid van PS heeft gekozen voor een nieuwe werkwijze van Provinciale Staten, en die vergt een nieuw Reglement van Orde.

 

Er is hard gewerkt aan het nieuwe Reglement als uitwerking van die nieuwe werkwijze, en daarvoor willen we alle betrokkenen bedanken.

Voorzitter, de PVV is niet tegen 'een' nieuwe werkwijze, maar wel tegen het grootste deel van 'deze' nieuwe werkwijze. Toen deze werd voorgesteld voorzagen wij diverse praktische problemen en een berg chaos. Daarnaast bevat het nieuwe reglement voor de PVV onacceptabele zaken.

 

Voorzitter, het lijkt wel alsof niet de meest praktische werkwijze, maar vooral de boel 180 graden omdraaien een doel op zichzelf is geworden. Dat kan volgens de PVV niet de intentie zijn, want vergaderingen van Provinciale Staten zijn bedoeld om de dossiers voor Brabant te behandelen. Daartoe zijn wij hier gekozen.

 

Uiteraard realiseren wij ons dat de meerderheid voor deze nieuwe werkwijze heeft gestemd. We zijn nu een paar maanden later, en de PVV zou wel eens willen weten of diep in hun hart de voorstanders nog steeds zo blij zijn met die nieuwe werkwijze. Wij zullen de evaluatie die over enige tijd zal volgen in elk geval met belangstelling tegemoet zien.

 

Read More

De begroting 2016, er is hard aan gewerkt, waarvoor dank. Maar voorzitter, deze begroting is veel te mooi om waar te zijn. Dit college etaleert vage maar opgeleukte toekomstbeelden en smijt er een flinke bak met Essentgeld tegenaan. Het college verzuimt om gewoon te zorgen voor en zich te beperken tot de degelijke uitvoering van haar kerntaken.

Voorzitter, dit college bagatelliseert en negeert zaken die misgaan. Bijvoorbeeld de voortdurende tegenvallers van de Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij regeling Ruimte voor Ruimte; De financiële tekorten en de puinhopen bij de omgevingsdiensten; En dag in dag uit, al maandenlang, staan grote groepen mensen bij vele bushaltes in Brabant tevergeefs te wachten op bussen die de halte voorbijrijden omdat ze overvol zijn.

En waar bij de kerntaken allerlei zaken mis gaan, ontmaskert de asieltsunami tegelijkertijd de ware aard van dit college. Die maakt namelijk pijnlijk duidelijk wat er in overheidsland opeens allemaal kan worden verwezenlijkt als je bestuurlijk maar werkelijk wil;

Zodra het om asieleisers gaat is namelijk opeens alles mogelijk. Woningbouw? Wir schaffen das. Vergunningen, ontheffingen? Regelen we.

Waarom moeten hardwerkende ondernemers soms jarenlang wachten op vergunningen, en waarom moeten Brabanders jarenlang wachten op sociale huurwoningen? Waarom vindt het college het bedienen van de asieleisers belangrijker dan het faciliteren van de hardwerkende Brabanders? Kan het college dat eens beantwoorden?

Read More