Voorzitter,

De zuidelijke rekenkamer heeft een niet mis te verstaan rapport opgesteld, waarin de conclusies voor zichzelf spreken.

Uit de reactie van GS blijkt dat zij de aanbevelingen overnemen.

Een aantal zaken wil de PVV fractie hier nog opmerken.

Read More

De PVV is geen voorstander van de voorliggende plannen om het provinciehuis voor 33,5 miljoen te verbouwen. Wel willen wij het noodzakelijk onderhoud graag uitgevoerd zien.

In de huidige tijd van grote noodzakelijke bezuinigingen op kosten van de belastingbetaler voor 33,5 miljoen verbouwen getuigt in onze ogen van onbeschaamdheid. Amper tien jaar na een verbouwing waarmee het provinciehuis er weer 25 jaar tegen zou kunnen en waarbij de begroting met vele miljoenen werd overschreden komt het college met een bedwelmend mooi sprookje over het nieuwe werken.

Read More

1 juli 2011

Voorzitter,

voor ons liggen de jaarstukken 2010. De PVV-fractie heeft in haar beschouwing op deze jaarstukken vooral aandacht besteed aan de mogelijke gevolgen en doorloop naar komende jaren. Ook hebben we uitvoerig stilgestaan bij zaken die in onze optiek beter kunnen.

Ons uitgangspunt daarbij was de vraag: wat vindt de Brabantse belastingbetaler van deze jaarstukken? En wat kán en moet beter als het gaat om de besteding van het belastinggeld?

Dat leidt tot enkele vragen en opmerkingen.

Read More