Voorzitter

 

De PVV heeft eerder dit jaar aangegeven niet blij te zijn met het plan om voortaan maar één burap per jaar op te stellen over het eerste half jaar. Het jaar is bijna voorbij en we praten over de realisatie van het eerste halfjaar. Een burap in juni had de mogelijkheid voor bijsturing geboden. Dit college wacht liever tot het jaar om is en prijst tegelijkertijd als een echte 'wij van wc eend' haar prestaties de hemel in.

 

Voorzitter, het college heeft 1,2 miljoen euro lasten die begroot waren voor 2015 en 2016 van de taskforce Brabant/Zeeland al in 2014 volledig uitgegeven en in dat jaar al als kosten genomen. Maar vreemd genoeg staat die 1,2 miljoen euro nu opeens in het lijstje vrijval, en gemarkeerd als besteedbare middelen. En dat laatste is raar: als ik de huur voor november al in oktober betaal heb ik niet opeens een bedrag ter grootte van de huur zomaar extra te besteden in november of daarna. Maar toch wordt het in de burap zo wel gepresenteerd.

 

Ik wil van het college weten waarom deze vorm van creatief boekhouden is toegepast, en ik wil weten of deze handelwijze nog vaker is toegepast in deze burap dan wel in de begroting die dadelijk voorligt.

 

Werken met een organisatiekostenbudget i.p.v. met aantallen fulltime eenheden aan ambtelijke inzet. Het loslaten van fte's als streven voor de organisatieomvang is geen goed idee. Alle ondersteuningskosten worden dadelijk op één hoop gegooid. Waarom mag de burger niet meer weten hoeveel ambtelijke inzet in fte is gemoeid met bepaalde thema's of programma's? Waarom moet de burger het doen met slechts één totaal bedrag, waarbij niet is te achterhalen of dat is opgegaan aan loon van veel goedkope, of juist weinig maar dan dure ambtenaren? Waarom wil het college dat het zicht op de kosten van externe inhuur verdwijnt? Voorzitter, dit alles is onwenselijk. Een professionele organisatie wil weten hoeveel inzet tegen welke prijs welke producten levert. Ik vraag het college haar plan in het kader van beheersing en transparantie te herroepen.

 

Voorzitter, laten we eens kijken wat dit college zoal zegt te hebben bereikt.

 

Read More

Voorzitter,

 

Dit college wil in navolging van afgelopen maart, nu alweer publiek geld wegsluizen via een vage constructie naar een dubieuze doelstelling. We hebben het wederom over een dossier vol schimmigheden en mist, geheimzinnigheid en vooral onduidelijkheid.

 

Waar gaat het hier om voorzitter?

 

Volgens het statenvoorstel hebben we het over het verstrekken van een zogeheten hybride lening aan de Bank Nederlandse Gemeenten door 6 provincies (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant) en 2 niet nader genoemde gemeentes.

 

De uitgewerkte voorwaarden voor de hybride lening zijn volgens het statenvoorstel voor alle partijen gelijk. Wilt u die even vasthouden?

 

Voorzitter, hier eindigt de bruikbaarheid van het voorliggende Brabantse statenvoorstel, want nogmaals, schimmigheid is troef.

 

Zo treffen we in het voorstel niet eens aan hoeveel geld GS nou eigenlijk wil wegzetten bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Kan het college eens uitleggen waarom dat bedrag niet genoemd wordt? Mag de burger dat soms niet weten?

 

Read More

voorzitter,
 
bij de Statenbehandeling van de verkoop van de attero aandelen voorjaar 2014 heeft de PVV diverse bedenkingen geuit. Ook hebben we de gedeputeerde bevraagd over het verdienmodel Attero. Het college blonk uit in vaagheid en overtrof zichzelf als het gaat om geruststellende woorden.
 
Gezien de ontwikkelingen die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan is het maar de vraag of de gedeputeerde verleden jaar alles wat moest en mocht worden gezegd, ook is gezegd.
CDA stelt hier vandaag zeer terechte vragen, die we van harte ondersteunen.
 
Het verkopen van Attero is vorig jaar dan wel contractueel geblokkeerd voor een periode van drie jaar, maar het financieel leegplunderen van dit bedrijf dat wezenlijk een maatschappelijk belang zou moeten dienen, heeft in feite hetzelfde effect en een dergelijke handelwijze is dan ook minstens even kwalijk.
 
Voorzitter, de provincie heeft naar nu lijkt een fooi gekregen voor Attero, 170 miljoen euro. Vervolgens hebben allerlei gemeentes forse boetes aan hun broek gekregen omdat ze te weinig afval aan Attero leveren. Terwijl ze zich nota bene hebben ingespannen voor de goede zaak door afval te scheiden en te recyclen en het milieu dus flink te ontlasten. En vervolgens gaan de aandeelhouders lopen met een dividend van 183 miljoen euro.
 
De burgers hebben hier het nakijken, voozitter.
 
Wat de PVV betreft moet de onderste steen boven komen, en de vraag aan het college is dan ook hoe en wanneer?