Voorzitter,

 

de PVV is blij met de omslag naar een voorjaarsnota naar een zogeheten perspectiefnota, maar gaat er wel vanuit dat een degelijk financieel perspectief daarvan onderdeel uitmaakt.

 

In het verlengde daarvan verbaast het de PVV dat het college naar een situatie met nog maar één burap toe wil.

 

Dat vinden we geen goed idee. Juist omdat de stand van zaken, actualiteit en voortschrijdend inzicht ten aanzien van de bestedingsruimte, uitputting en voortgang in de planuitvoering van het lopende jaar onontbeerlijk zijn om een degelijk perspectief voor de toekomst te schetsen.

 

Voorzitter,

 

hiertoe amenderen wij het voorliggende voorstel.

Voorzitter,

 

de PVV heeft eerder argumenten genoemd waarom zij geen voorstander kan zijn van de zogeheten leningen met een maatschappelijk rendement.

 

Leningen met een maatschappelijk rendement zijn niets anders dan buiten de begroting om oprekken van beleidsplannen en institutionele invloed en potten met geld opmaken.

 

Nog meer linkse hobbies en nog meer overheid met haar wurgende bemoeienis. Terwijl de Brabantse burger juist minder overheid nodig heeft.

 

Read More

Voorzitter, we gaven het in de commissievergadering al aan en ik herhaal het nog eens: de ZRK heeft wederom uitstekend werk geleverd, waarvoor dank en een compliment. De PVV vindt het vreemd dat moet worden geconstateerd dat er nog geen heldere visie op informatiebeleid is, noch een degelijk verankerde organisatie daarvan. De aanbevelingen van de ZRK delen we dan ook.

 

Maar dan zijn we er nog niet wat de PVV betreft.

 

Voorzitter, archivering en dossiervorming is vakwerk. De PVV is geschrokken van de constatering dat de provincie toewerkt naar de situatie waarin de inhoudelijk behandelend medewerker van een dossier verantwoordelijk is voor de archivering en dossiervorming in plaats van medewerkers die gespecialiseerd zijn in informatieverwerking en archivering. Zeker als je dat afzet tegen de potentiële afbreukrisico's daaromtrent die ook de Rekenkamer benoemt.

Read More