Voorzitter, we gaven het in de commissievergadering al aan en ik herhaal het nog eens: de ZRK heeft wederom uitstekend werk geleverd, waarvoor dank en een compliment. De PVV vindt het vreemd dat moet worden geconstateerd dat er nog geen heldere visie op informatiebeleid is, noch een degelijk verankerde organisatie daarvan. De aanbevelingen van de ZRK delen we dan ook.

 

Maar dan zijn we er nog niet wat de PVV betreft.

 

Voorzitter, archivering en dossiervorming is vakwerk. De PVV is geschrokken van de constatering dat de provincie toewerkt naar de situatie waarin de inhoudelijk behandelend medewerker van een dossier verantwoordelijk is voor de archivering en dossiervorming in plaats van medewerkers die gespecialiseerd zijn in informatieverwerking en archivering. Zeker als je dat afzet tegen de potentiële afbreukrisico's daaromtrent die ook de Rekenkamer benoemt.

Read More

Voorzitter,

 

Wat de PVV betreft behandelen we vandaag een inpassings- en exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk dat niet eens zou moeten worden behandeld. Een ruimtelijk inplanningsplan maken voor een economisch slecht onderbouwd prestigeproject is een slecht idee.

 

Onder dit LPM plan zijn de fundamenten middels een degelijke second opinion vakkundig onderuit gehaald. Met vervolgens hier en daar aanpassingen probeert het college het verhaal alsnog sluitend te krijgen. Tegen beter weten in. Voortschrijdend inzicht is een woord dat ontbreekt in het vocabulaire van het college.

 

Het college spiegelt ons veel banen en economische groei voor bij de ontwikkeling van het LPM. Maar hebben we het dan over banen voor Brabanders, voorzitter, of gaat om banenwaar vooral veel oost-europese arbeidsmigranten op af komen? 

 

Voorzitter, alternatieve bedrijvenlocaties, ook in west-brabant, zijn nog voorhanden. Daarnaast valt te betwijfelen of de grote bedrijven wel zo massaal in de rij staan om zich te mogen vestigen op het LPM.

 

Voorzitter in de mer plannen van het LPM is voorzien in de plaatsing van windturbines bij het LPM. En hoe potsierlijk u de komst van die vreselijke torens ook formuleert als 'landmarks die het duurzame karakter van het park uitstralen', de PVV hanteert een andere definitie van landschapskwaliteit en het zal u duidelijk zijn dat windturbines daar niet bij horen.

Voorzitter.

 

De plannen voor het megalomane Logistiek Park Moerdijk zijn in 2014 via een second opinion op een zeer overtuigende wijze onderuit gehaald. Het realiteitsgehalte van de aannames, bijvoorbeeld over werkgelegenheid, moet nog steeds zeer in twijfel worden getrokken. De PVV heeft eerder gewezen op de onverantwoorde risico's die de havenstrategie en het daaraan gekoppelde LPM met zich mee brachten en heeft ook aangegeven dat het niet acceptabel is dat de kosten van de nadere uitwerking, de beheersing, de exploitatie en de monitoring nog steeds niet duidelijk waren. Aan die risico's is niets veranderd en aan die onduidelijkheid over de kosten ook niet.

Read More