Voorliggend besluit ziet op het uiten van wensen en bedenkingen door PS bij deelname in de Stichting Automotive Campus. Voor alle duidelijkheid ligt de uitvoeringstaak- en bevoegdheid bij
GS, waarmee de inhoud van de ontwikkeling van de Automotive Campus nu niet aan de orde is, kaderstelling en financiering zijn in een eerder fase door PS behandeld in het programma werklocaties.

Read More

In de themacommissie over dit onderwerp heeft de PVV al aangegeven dat het startdocument een veel te lang en wollig verhaal is. De gedeputeerde was daarentegen juist lyrisch over dit stukje ambtelijk proza, in de zweverige vergezichten in dit stuk zag hij een herwaardering van het holistisch denken. Voor een PvdA-bestuurder is het opstellen van een integrale visie natuurlijk het middel bij uitstek om volledig los te gaan met de ultieme maakbaarheidsgedachte. Noord-Brabant heeft wederom Noord-Korea als grote voorbeeld genomen: “Juche”, de communistische staatsideologie van Noord-Korea, betekent letterlijk: “de mens centraal” en laat ‘de mens centraal’ nu ook een kernbegrip van deze omgevingsvisie zijn.

Read More

Voorzitter, de gedeputeerde vraagt een slordige 4,3 miljoen euro voor 2017 naar voren te halen voor biodiversiteit, om vooral in te zetten op de extra dure projecten. Ook loopt GS vooruit naar 2019 door te suggereren dat als op dat moment extra middelen nodig blijken te zijn, dit opgevangen moet worden binnen de nog beschikbare bestuursakkoordmiddelen van € 43 miljoen. De soorten die vooral lijken te gedijen met dit beleid zijn de geldwolf en het rupsje-nooit-genoeg in dit college. Honderden miljoenen voor natuurbeleid is nog niet genoeg, steeds moet er nog meer geld bij, of moet budget nog sneller worden uitgegeven, waarna tekorten weer moeten worden aangevuld.

Read More