In de themacommissie over dit onderwerp heeft de PVV al aangegeven dat het startdocument een veel te lang en wollig verhaal is. De gedeputeerde was daarentegen juist lyrisch over dit stukje ambtelijk proza, in de zweverige vergezichten in dit stuk zag hij een herwaardering van het holistisch denken. Voor een PvdA-bestuurder is het opstellen van een integrale visie natuurlijk het middel bij uitstek om volledig los te gaan met de ultieme maakbaarheidsgedachte. Noord-Brabant heeft wederom Noord-Korea als grote voorbeeld genomen: “Juche”, de communistische staatsideologie van Noord-Korea, betekent letterlijk: “de mens centraal” en laat ‘de mens centraal’ nu ook een kernbegrip van deze omgevingsvisie zijn.

Read More

Voorzitter, de gedeputeerde vraagt een slordige 4,3 miljoen euro voor 2017 naar voren te halen voor biodiversiteit, om vooral in te zetten op de extra dure projecten. Ook loopt GS vooruit naar 2019 door te suggereren dat als op dat moment extra middelen nodig blijken te zijn, dit opgevangen moet worden binnen de nog beschikbare bestuursakkoordmiddelen van € 43 miljoen. De soorten die vooral lijken te gedijen met dit beleid zijn de geldwolf en het rupsje-nooit-genoeg in dit college. Honderden miljoenen voor natuurbeleid is nog niet genoeg, steeds moet er nog meer geld bij, of moet budget nog sneller worden uitgegeven, waarna tekorten weer moeten worden aangevuld.

Read More

Voorzitter, weliswaar is deze verordening volgens GS beleidsneutraal opgesteld, maar een groot deel van dat bestaande beleid kan de PVV zeker niet onderschrijven, zoals stikstofbeleid, Natura2000 en Brabant Uitnodigend Groen (BrUG). Bovendien sluiten de doelen ook aan bij de ambities van BrUG en het Bestuursakkoord, waar de PVV niet achter staat. Bijvoorbeeld art. 1.4 lid 2 (zie ook artikelsgewijze toelichting) wat omwille van Brusselse Natura2000 regelzucht weer zware eisen oplegt aan onze Brabantse boeren: per 2027 moeten alle stallen voldoen aan emissiereductie eisen, anders moeten deze buiten gebruik worden gesteld. En nu wil de gedeputeerde nog verder gaan door al per 2020 deze eisen aan boeren op te leggen, wanneer stopt u onze Brabantse boeren gezinsbedrijven het werk onmogelijk te maken? Wanneer stopt GS nu eens met buigen voor Brussel?

Read More