Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 mei 2012 ter bespreking van het Economisch Programma van Brabant,

Constaterende dat:

- De economie in Brabant het afgelopen jaar niet sterker is geworden en impulsen kan gebruiken;

- Brabant de tweede economische regio van Nederland is maar met een aantal knelpunten op het gebied van mobiliteit kampt;

-Het economisch programma mooie kansen biedt maar dat nog onvoldoende wordt ingezet op de voorwaarden die helpen deze kansen mede te creëren en verzilveren.

Overwegende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 mei 2012 ter bespreking van het Economisch Programma van Brabant,

Constaterende dat:

- De economie in Brabant het afgelopen jaar niet sterker is geworden en impulsen kan gebruiken;

- Brabant via het economisch programma wil inzetten op innovatie, topsectoren en een goed vestigingsklimaat voor ondernemers;

- Ondernemers die zich in Brabant willen vestigen of hun activiteiten willen uitbreiden niet zelden procedures en aanvraagtermijnen doorlopen die jaren in beslag nemen;

Overwegende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 1 juli 2011,

Constaterende dat:

Read More