Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 april 2018, ter bespreking van Statenvoorstel 20/18 perspectiefnota

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 10 november 2017 ter bespreking van Statenvoorstel 66/17, de begroting 2018

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 10 november 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018

Constaterende dat:

Read More