Voorzitter,

Voor ons ligt een economisch programma voor Brabant. Een plan dat erin voorziet economisch met veel ambitie in te spelen op innovatieve topsectoren en een plan waarin ook de basis op orde moet worden gebracht en gehouden.

Feitelijk kun je het hier toch alleen maar mee eens zijn?

Zeker als je je realiseert dat economisch beleid geen vrijblijvendheid meer is waarbij je naar believen leuke plannen kunt bedenken, maar een kerntaak van de provincie is geworden die verplichtingen schept en een grote verantwoordelijkheid is richting de Brabantse burgers.

Read More

Voorzitter,

De zuidelijke rekenkamer heeft een niet mis te verstaan rapport opgesteld, waarin de conclusies voor zichzelf spreken.

Uit de reactie van GS blijkt dat zij de aanbevelingen overnemen.

Een aantal zaken wil de PVV fractie hier nog opmerken.

Read More

De PVV is geen voorstander van de voorliggende plannen om het provinciehuis voor 33,5 miljoen te verbouwen. Wel willen wij het noodzakelijk onderhoud graag uitgevoerd zien.

In de huidige tijd van grote noodzakelijke bezuinigingen op kosten van de belastingbetaler voor 33,5 miljoen verbouwen getuigt in onze ogen van onbeschaamdheid. Amper tien jaar na een verbouwing waarmee het provinciehuis er weer 25 jaar tegen zou kunnen en waarbij de begroting met vele miljoenen werd overschreden komt het college met een bedwelmend mooi sprookje over het nieuwe werken.

Read More

More Articles...

  1. Betoog over de jaarstukken