Voorzitter, de PVV-fractie heeft enkele opmerkingen bij deze ontwerpbegroting.

Allereerst over de inzet van gedeputeerde Van den Hout in het DB; hoe kan het dat er met maximale inzet van Gedeputeerde toch nog zoveel zienswijzen nodig zijn? Mist hij overtuigingskracht, is hij goed voorbereid en consequent aanwezig bij alle DB vergaderingen? Graag een reactie.

Read More

Voorzitter,

Opnieuw spreken Provinciale Staten vandaag over de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk. Helaas moeten we ook opnieuw vaststellen dat GS volhardt in haar tunnelvisie over de ontwikkeling van dit project op de locatie in het buitengebied van Moerdijk. GS heeft geen boodschap aan de uitspraak van de Raad van State en noemt de rechterlijke vernietiging van het plan vergoeilijkend een ‘vormfoutje’. Nee voorzitter, dit was geen vormfoutje, een exploitatietermijn van 20 jaar was wettelijk gewoon niet mogelijk. Dat de minister vervolgens middels een tranchebesluit bij de Crisis- en herstelwet simpelweg een wettelijke uitzonderingsmogelijkheid voor dit project schept zodat GS dit plan opnieuw kan indienen is dan ook niet goed voor de rechtszekerheid van betrokken burgers.

Read More

Voorzitter,

De ZRK-onderzoeken zijn volgens onze fractie doorgaans degelijke, kritische en zeer nuttige onderzoeken. Het evaluatieonderzoek en statenvoorstel hadden wat de PVV betreft echter beter gemogen.

Eén van de aanbevelingen betreft de opvolging van de ZRK-aanbevelingen en conclusies. Als een aanbeveling uit een ZRK-rapportage wordt overgenomen, mag worden verwacht dat deze ook wordt opgevolgd. Dat is niet altijd het geval.

Read More