VZ, vandaag spreken we over een begrotingswijziging die de inzet van een ‘kleine’ 34 miljoen euro belastinggeld beschikbaar maakt voor het Provinciaal Milieu en Water Plan (PMWP).

Zoals de PVV-fractie afgelopen december bij de bespreking van het PMWP al beklemtoond heeft, had dit in beginsel beperkt moeten blijven tot de wettelijke taken. Helaas zijn er vele kostbare ‘provinciale ambities’ aan toegevoegd door de spilzuchtige milieumaniakken van dit college.

Read More

Voorzitter,

GS stelt voor om op de ontwerpbegroting van Parkschap de Biesbosch geen zienswijze in te dienen. Tegelijkertijd wordt echter geconstateerd dat de verdienmodellen nog steeds onvoldoende inkomsten genereren. Daar heeft de PVV al eerder voor gewaarschuwd, de afgelopen jaren heeft het Parkschap gegrossierd in het duurzaamheidshobby’s en EU-projecten, zoals de zonnepont en de nauwelijks gebruikte oplaadpalen die niet kostendekkend zijn. Deze projecten hadden juist geld moeten opleveren in plaats van moeten zorgen voor extra kosten.

Read More

Voorzitter, de PVV-fractie heeft enkele opmerkingen bij deze ontwerpbegroting.

Allereerst over de inzet van gedeputeerde Van den Hout in het DB; hoe kan het dat er met maximale inzet van Gedeputeerde toch nog zoveel zienswijzen nodig zijn? Mist hij overtuigingskracht, is hij goed voorbereid en consequent aanwezig bij alle DB vergaderingen? Graag een reactie.

Read More