Voorzitter,

 

De PVV fractie heeft dit interpellatiedebat aangevraagd naar aanleiding van de brief van de minister van BZK aan de CdK waarin hij hen op basis van de ambtsinstructie in hun hoedanigheid als Rijksorgaan vraagt op te treden bij het realiseren van noodopvang voor asielzoekers. Uit berichtgeving blijkt dat het college actief werkt aan de invulling van het verzoek van de minister.

 

Onlangs is middels een Algemene Maatregel van Bestuur GS het bevoegd gezag geworden om een omgevingsvergunning te verlenen voor grootschalige asielopvang. Onze interpellatievragen richten zich deels op de eventuele invulling van die bevoegdheid.

 

Voorzitter, als korte inleiding van de interpellatievragen wil ik voorop stellen dat de PVV een duidelijk standpunt heeft over deze asielopvang: nee, nee en nog eens nee. In plaats van de asieltsunami in te dammen, is het bieden van nog meer opvangplaatsen dweilen met de kraan open, zoals Pim Fortuyn de massa-immigratie jaren geleden al aanduidde.

 

Voorzitter, de grenzen sluiten is de enige echte oplossing. Een oplossing die bovendien op draagvlak kan rekenen van een meerderheid van de bevolking. “Zorgvuldigheid en draagvlak staan voorop”, zo stelt GS op de provinciale website over het verzoek tot noodopvang.[1] Het is echter duidelijk dat draagvlak onder de Nederlandse bevolking ontbreekt: zeker tweederde gaf onlangs aan dat we niet meer vluchtelingen moeten opnemen.[2]

 

Voorzitter, de grootschalige opvang waar de minister om vraagt bestaat al bij Heumensoord in Nijmegen. Wat we daar zien zijn vooral ondankbare gelukszoekers die klagen over het gebrek aan luxevoorzieningen, demonstreren en zelfs weglopen. Nieuwe groepen gelukszoekers staan nu in de veilige Balkanlanden Slovenië en Kroatië hun opvangtenten te verbranden. Moeten we voor hen onze bevolking opzadelen met noodopvanglocaties? Nee, nee en nog eens nee.

 

Dit brengt de PVV fractie tot de volgende vragen aan GS:

 

Read More

De raadscommissie van de gemeente Veghel bespreekt vanavond een voorstel voor asielopvang in deze gemeente, waarbij ook de vestiging van tijdelijke noodopvang voor asielzoekers overwogen wordt. Reden voor de PVV Noord-Brabant om in te spreken bij deze vergadering.

Fractievoorzitter Alexander van Hattem: "Vanavond ben ik in Veghel om het op te nemen voor de inwoners van deze gemeente en de regio, die ongevraagd asielopvang wordt opgedrongen. Hopelijk komt de gemeenteraad tot inzicht dat de asielinvasie niet gefaciliteerd, maar gestopt moet worden."

De PVV wil geen asielopvang en steunt inwoners die tegen deze plannen democratisch in verzet komen

Hieronder de spreektekst:

Read More

Vz,

Op 26 september verscheen in BN/DeStem een artikel onder de kop “Gedeputeerde heeft 't verbruid”, waarin werd gesteld dat gedeputeerde Van den Hout voor de zoveelste keer afwezig zou zijn geweest bij het COVM overleg voor vliegbasis Gilze-Rijen. De PVV fractie heeft hierover de volgende vragen:

1) Bent u bekend met het artikel?

2) Klopt de berichtgeving in dit artikel, dat gedeputeerde Van den Hout niet bij het halfjaarlijks COVM overleg in Gilze-Rijen aanwezig was? Zo ja, om welke reden?

3) Volgens een van de leden van de COVM-commissie zou gedeputeerde Van den Hout die avond bij een SP-avond in Breda aanwezig zijn geweest, getuige zijn berichten op Twitter. Klopt deze constatering? Zo nee, waarom niet?

4) In 2013 kreeg deze gedeputeerde ook al kritiek vanwege veelvuldige afwezigheid bij COVM vergaderingen. In beantwoording van Statenvragen van onze fractie stelde GS toen:

“Bij genoemde vergaderingen is sprake geweest van een zorgvuldige afweging in prioriteitstelling. Het zal duidelijk zijn dat het soms niet anders kan, dan een andere keuze te maken dan het voorzitten van een COVM-vergadering.”

Read More