Vz, 

Een bestuursakkoord met de titel ‘Beweging in Brabant’ is net als het bijgevoegde plaatje op de kaft een ‘fata morgana’: een illusie. En vooral een desillusie, met name voor de automobilist, voor wie er géén beweging in Brabant komt, maar voortdurende files. Geen Ruit om Eindhoven, extra asfalt is een taboe. Met de VVD en hun linkse vrienden aan het roer nog meer ‘stilstand in Brabant’.

Het bestuursakkoord is een politiek cryptogram vol holle frasen, vaagheden, ambtelijk jargon en juichende EU-kretologie, wat onbegrijpelijk is voor de Brabantse burgers. Daarom zou “Vervreemding in Brabant” een passender titel zijn geweest. In dit poeha-verhaal van “livinglabs”, “menseneconomie” en verduurzaming is het echter zoeken naar een innovatieve speld in een duurzame hooiberg naar het woord ‘burger’. De burger moet directe inspraak en democratische betrokkenheid kunnen hebben bij het openbaar bestuur. Over gemeentelijke herindelingen wordt geen duidelijkheid gegeven in het bestuursakkoord. De PVV dient daarom een motie in om herindelingen alléén toe te staan na toepassing van een bindende volksraadpleging.

De coalitie introduceert nu het “frisdenkteam”, maar wie gaat dit team selecteren? Wordt dit de zoveelste loot aan de stam van de vele netwerkclubjes, geldverslindende dialoogsessies, inspiratiebijeenkomsten en elitefeestjes? In dat kader willen wij ook graag weten wat de strategie van internationalisering en branding de Brabantse belastingbetaler mag gaan kosten en hoe we inzicht gaan krijgen in de concrete opbrengsten hiervan.

De internationaliserings-hosanna is in deze coalitie zelfs zo ver doorgeslagen dat zij “de verbinding met de agenda van Europa” bejubelen, spreken over “grensontkennende samenwerking” en zich “een regio van Europa” voelen. Niet ‘in Europa’, maar “van Europa”, oftewel: de eurocraten zijn de baas en Brussel is hun enige stip op de horizon. Door in dit bestuursakkoord volop in te zetten op de EU-kaders en fondsen krijgen we de EU-regeltjes er gratis bij: dit is terug te zien in het wurgende inkoop- en aanbestedingsbeleid, waarbij bedrijven die naar EU-begrippen niet ‘duurzaam’ of ‘sociaal’ genoeg zijn moeten worden geweigerd. Zulke EU-bedilzucht en overheidsdwang is voor de PVV onaanvaardbaar.

Read More

Vz,

Wat de PVV betreft zijn de zoetwatermaatregelen een essentiële randvoorwaarde bij het zout maken van het Volkerak-Zoommeer. In de commissievergadering hebben wij duidelijk aangegeven dat de hierbij gebruikte term “klimaatbestendig” een loze kreet is.

Robuust en veilig moeten de uitgangspunten zijn en niet de klimaatideologie.

Vz, op 26 mei 2014 is in PS van Zeeland dit onderwerp ook besproken. Het Zeeuwse college van GS stelde toen ten aanzien van het Brabantse deel van het pakket dat – ik citeer: “er in Brabant nog veel méér moet gebeuren”, er is hier “sprake van een krekenstelsel waar heel veel geld in gestoken moet worden” – einde citaat.

Vz, in hoeverre maakt de hier bedoelde aanpak van het krekenstelsel uit van de nu te alloceren middelen of moet hiervoor nog extra geld bij?

Read More

Voorzitter,

aan de ambtelijke organisatie dank voor het werk dat aan deze begroting is besteed.

Over de inhoud van deze begroting heeft onze fractie, zoals gebruikelijk, al veel technische vragen gesteld. Op de financiële technische details zullen we vandaag dan ook niet meer in gaan, des te meer op de politieke vraagstukken.

Allereerst wat betreft de voornemens van de VVD. Zij durven nu -met de verkiezingen in het vooruitzicht- te stellen dat de provincie moet snijden in haar takenpakket en het bevreemdt hen zelfs dat de provincie meer dan vier keer zoveel geld uitgeeft aan ecologie dan aan economie. Voorzitter, gekker moet het niet worden: Deze VVD heeft de afgelopen jaren juist blindelings met ál het provinciaal beleid ingestemd en de kritiek van de PVV op het veel te brede takenpakket hooghartig weggewuifd. Met zo'n hypocriete draai is het duidelijk dat de afkorting VVD staat voor Volks Verlakkerij en Draaierij. Voorzitter, wil de VVD werkelijk wat zij pretendeert? De PVV zegt: Doe de boter op het hoofd dan ook bij de vis en kom vandaag nog met een voorstel om – om te beginnen – het Groenontwikkelfonds en de provinciale EHS stop te zetten. Dan kunnen we direct de handen ineenslaan. En wat het takenpakket betreft ziet de VVD cultuur opeens niet langer als kerntaak van de provincie. Dat was onlangs nog anders, toen zij tevreden instemden met 25 miljoen voor het Brabant C-Fonds. Wij gaan ervan uit dat de VVD dan ook alsnog komt met een voorstel het Brabant C-fonds onmiddellijk op te heffen.

Read More